Oralni potencijalno zloćudni poremećaji

Edukacija zdravstvenih djelatnika

Projekt e-učenja

Međunardnim provođenjem ovog projekta osigurat će se kolaborativni pristup i usvajanje različitih pristupa znanju o oralnim potencijalno zloćudnim poremećajima (OPZP) među zdravstvenim radnicima (ZR).

Za zdravstvene radnike

Projekt će biti organiziran u nekoliko modula, dizajniranih za izobrazbu zdravstvenih djelatnika poput stomatologa, članova stomatološkog tima, studenata, liječnika obiteljske medicine, maksilofacijalnih kirurga, otorinolaringologa i drugih zdravstvenih radnika.

OPMDCARE Top
Scroll to Top