Partnerski profili

Partnerski profili
Albuquerque
Dr. Rui Albuquerque završio je preddiplomski studij stomatologije u Portugalu (2006.), stupanj magistra stekao je iz oralne medicine (2007.) a doktorirao (2012.) na Sveučilištu u Barceloni. Potom se preselio u Veliku Britaniju, gdje je završio specijalističko usavršavanje iz oralne medicine u Birminghamu. Nakon završene specijalističke obuke, Rui je imenovan konzultantom za oralnu medicinu u Guy’s Hospital, London& Počasni klinički viši predavač – King’s College London. Njegove dodatne kliničke dužnosti uključuju vođenje više klinika opće oralne medicine i multidisciplinarnih klinika gdje pruža specijalističke ambulantne usluge za one sa složenim bolestima sluznice usne šupljine. Njegovi znanstveni interesi uključuju oralne potencijalno zloćudne poremećaje, rak usne šupljine i sindrom pekućih usta (ORCID: 0000-0002-1741-8871)
Savjetnik za oralnu medicinu u Guy’s and St Thomas NHS Fondacija Trust Hon. Clinical Senior Lecturer – King’s College London
barbara-carey
Dr. Barbara Carey je savjetnica za oralnu medicinu u Guy’s Hospital u Londonu. Završila je preddiplomski stomatološki studij na University College Cork i preddiplomski studij medicine na Trinity College Dublin, Irska, te je radila u raznim akutnim bolničkim i društvenim stomatološkim te medicinskim ustanovama prije nego što se preselila u Ujedinjeno Kraljevstvo zbog specijalističkog usavršavanja. Stekla je stipendiju iz stomatološke kirurgije na Royal College of Surgeons 2018. Također je stekla stipendiju za Visoko obrazovanje (2017.). Trenutno je ispitivač za ISFE, ORE i MFDS preglede. Rizničarka je Britanskog i Irskog društva oralne medicine i trenutna predstavnica Regije 1 (UK i Irska) Europskog udruženja oralne medicine (2018-danas).
Savjetnik za oralnu medicinu u Guy’s Hospital, London
Michael-Escudier
Michael Escudier završio je dodiplomski stomatološki studij u Guy’s Dental Hospital (1981.-1985.). Nakon opće stručne izobrazbe pohađao je preddiplomski studij medicine u bolnici St Bartholomew’s (1987.-1992.) te završio predregistraciju za radno mjesto službenika (1992.-1993.). Nakon povratka na King’s College London kao klinički predavač (1992.-1993.). 1994.) završio je natjecateljski nagrađivanu stipendiju za istraživanje South Thames Research Training Fellowship (1996.-1998.) o salivarnoj litotripsiji za koju je dobio zvanje doktora medicine (2010.). Nakon stjecanja stipendije iz dentalne kirurgije (1998.) prošao je specijalističku izobrazbu iz oralne medicine (1999.-2002.) i položio specijalistički ispit (2002.). Imenovan je počasnim savjetnikom zaklade Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust (2003.) i profesorom oralne medicine & Obrazovanje na King’s College London (2016.). Uz opću oralnu medicinu razvio je i pruža tri subspecijalističke multidisciplinarne kliničke usluge o bolestima žlijezda slinovnica, orofacijalnoj granulomatozi i orofacijalnoj boli, koje podržavaju kliničku, translacijsku znanost i znanost otkrića.

Richard Cook kvalificirani BDS Hons sa Sveučilišta u Londonu, Guy’s Hospital 1989., radeći tri godine kao kućni kirurg/SHO, diplomirao je FDS (zlatna medalja) na RCS Engleskoj 1993. prije nego što je preuzeo svoje prvo mjesto predavača u Guy’s Dental School. Zatim je prešao na Sveučilište u Birmingham kako bi diplomirao medicinu i nakon dvije godine mlađih medicinskih poslova završio je MRCS Edinburgh. Vratio se u Guy’s Campus na King’s College London kako bi započeo s doktoratom kao MRC Clinician Scientist, i nastavio svoju obuku iz oralne medicine do razine savjetnika, uz NIHR Clinical training Fellowship. Richardov FDS(OM)RCSEd dodijeljen je 2008. godine, a on je preuzeo dužnost savjetnika u Guy’s 2009., kada je također završio svoj PGCAP, te je dobio FHEA. Richard je sada profesor/počasni savjetnik za oralnu medicinu na Guy’s kampusu Kraljevskog stomatološkog fakulteta, Oral & Kraniofacijalne znanosti. i voditelj istraživanja i razvoja za stomatološku bolnicu. Njegovi znanstveni interesi obuhvaćaju edukaciju, optiku, opto-dijagnostiku i primjenu neinvazivnih tehnika snimanja, u dijagnostici i praćenju bolesti/liječenja u ljudi, s izravnim primjenama na pre-zloćudne/zloćudne bolesti.</p >

prof-saman
Saman Warnakulasuriya je profesor emeritus oralne medicine i eksperimentalne patologije na King’s Collegeu u Londonu. Direktor je Suradničkog centra WHO-a za oralni karcinom sa sjedištem u Velikoj Britaniji. Svjetski je stručnjak za epidemiologiju i čimbenike rizika za oralni karcinom te je proveo demonstracijske studije o prestanku pušenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i u specijalističkim klinikama.
selvam2
Dr. Selvam Thavaraj zaposlen je na King’s College London i Guy’s & St Thomas’ NHS Foundation Trust 2009. nakon završene specijalizacije iz područja patologije glave i vrata. Član je histopatološke službe jedanog od najvećih centara za liječenje raka glave i vrata u Ujedinjenom Kraljevstvu. Njegovi znanstveni interesi uključuju biomarkere u pre-zloćudnim promjenama i raku, kao i različite aspekte mikroba u raku glave i vrata.
Lisette Collins
Dr. Lisette Collins savjetnica je na Oralnoj i Maksilofacijalnoj patologiji i Guy’s Hospital, London. Diplomu iz stomatologije stekla je 2012 godine na Sveučilištu u Cardiff-u te je pohađala osnovnu obuku u raznim primarnim, akutnim i društvenim praksama. Specijalističko usavršavanje odradila je u Sheffield NHS Foundation Trust, čime je stekla stipendiju na Kraljevskom koledžu patologa 2019. Iste je godine imenovana na mjesto savjetnice u Guy’s Hospital, gdje nastavlja sudjelovati u dodiplomskoj nastavi na King’s Collegeu u Londonu kao i stručnom usavršavanju budućih patologa i pripadajućih specijalnosti. Osim toga, ima nekoliko istraživačkih interesa, posebno PD-L1 u karcinomu glave i vrata.
Alberto-Pispero
Alberto Pispero diplomirao je stomatologiju 2006. i specijalizirao oralnu kirurgiju 2009. na Sveučilištu u Milanu. Radi kao kirurg za oralno medicinsku službu na Stomatološkom fakultetu pri Sveučilišnoj bolnici u Milanu (Italija) i u privatnoj praksi kao specijalist oralne kirurgije i implantologije. Klinički je mentor iz područja oralne kirurgije i oralne medicine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Milanu. Autor je članaka i postera te je izlagao na domaćim i međunarodnim konferencijama.
Giovanni-Lodi-it
Giovanni Lodi stekao je diplomu iz stomatologije na Sveučilištu u Milanu 1991. Godine 1998. doktorirao je na Sveučilištu u Londonu, a iste godine počeo je raditi za oralno medicinsku službu Stomatološke klinike Sveučilišne bolnice u Milanu (Italija). Godine 2002. pridružio se Medicinskom i Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Milanu. Objavio je oko 200 radova iz područja oralne medicine, stomatologije utemeljene na dokazima i posebnih potreba.
Lombardi Niccolò 2021

Niccolò Lombardi diplomirao je stomatologiju 2011. na Sveučilištu u Milanu (Milano, Italija). Godine 2015. završio je trogodišnji poslijediplomski studij kao specijalist oralne kirurgije na Sveučilištu u Milanu. Trenutno je na posljednjoj godini doktorskog studija iz područja kliničkih istraživanja na Sveučilištu u Milanu, radeći na istraživačkom projektu o oralnim potencijalno zloćudnim poremećajima (OPZP) i liječenju oralne leukoplakije. 

Trenutno radi u bolnici San Paolo u Milanu na Odjelu Odontostomatologije II kao stalni senior konzultant. Klinički je mentor iz područja oralne kirurgije i oralne medicine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Milanu i Poslijediplomskom studiju za oralnu kirurgiju istog sveučilišta. Objavljivao je članke u međunarodnim i domaćim recenziranim časopisima iz područja oralne medicine, oralne kirurgije i posebnih potreba te je prezentirao radove na domaćim i međunarodnim konferencijama.

ElenaMVaroni
Elena M. Varoni diplomirala je stomatologiju na Sveučilištu u Milanu 2008. 2012. godine završila je doktorat iz biotehnologije za ljudsko zdravlje na Sveučilištu del Piemonte Orientale (Novara , Italija). Od 2012. do 2017. bila je poslijedoktorand – istraživačica na Sveučilištu McGill (2012.-2013.), a zatim na Sveučilištu u Milanu (2013.-2017.); 2017. godine kao docentica pridružila se Medicinskom i Stomatološkom fakultetu na Sveučilištu u Milanu, a od 2020. godine kao izvanredna profesorica Aktivna je članica Foruma mladih znanstvenika Europskog Društva za biomaterijale, čija je glasnogovornica postala 2019. Puno je objavljivala (otprilike 135 recenziranih publikacija) iz područja oralne medicine i biomaterijala (H indeks: 29 – Scopus).
JC-Fricain
JC FRICAIN doktor je dentalne kirurgije sa Sveučilišta u Bordeaux (1992.), doktor znanosti iz područja biologije i zdravstva (1997.), direktor istraživanja (2004.), specijalist oralne kirurgije (2011.). Izvanredni je profesor oralne patologije i kirurgije od 1997. do 2009. a redoviti profesor od 2009. Od 1997. vodi dijagnostiku i liječenje patologije koštanog i mekog tkiva na Odjelu za oralno zdravlje Sveučilišne bolnice Bordeaux. Od 2000. godine provodi savjetovanje za bolesti sluznice usne šupljine na Odjelu dermatologije u Sveučilišnoj bolnici u Bordeauxu. Voditelj je istraživačkog projekta INSERM U1026 koji je usmjeren na inženjering koštanog i vaskularnog tkiva. Njegove nastavne aktivnosti vezane su za oralnu onkologiju, oralnu patologiju, bioinženjering i biotiskom na stomatološkom i medicinskom sveučilištu. Od 1998. godine vodio je 10 magistarskih projekata i 9 doktorskih disertacija. Član je Izvršnog odbora Francuskog društva za oralnu kirurgiju i glavni je urednik časopisa Journal of Oral Surgery and Oral Medicine (indeksiran u Scopusu). Autor je 64 publikacije navedene na PubMedu, 90 publikacija koje se ne spominju na PubMedu, uključujući udžbenike, te više od 300 komunikacija i predavanja na stomatološkim i medicinskim kongresima uz 3 međunarodna patenta.
Sylvain-Catros
Dr. Sylvain Catros diplomirao je stomatologiju 2004. godine u Bordeauxu, Francuska, gdje je potom odradio staž na oralnoj kirurgiji. Doktorat je stekao iz područja biomaterijala na temu “Laserski potpomognuti bioprinting za primjenu u inženjerstvu koštanog tkiva”. Bio je poslijedoktorand na Sveučilištu Connecticut Health Center, Farmington, CT, SAD. Trenutno je izvanredni profesor oralne kirurgije na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Bordeauxu, Francuska. Njegove kliničke aktivnosti usmjerene su na oralnu medicinu i oralnu kirurgiju.
Mathilde-Fenelon

Dr. Mathilde Fénelon Odradila je specijalistički staž iz oralne kirurgije u Toulouseu u Francuskoj te je položila specijalistički ispit iz oralne kirurgije 2016. godine. Doktorirala je iz područja biomaterijala na temu primjene amnionske membrane za regeneraciju kosti 

Trenutno je izvanredna profesorica oralne kirurgije na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Bordeauxu, Francuska. Njezine kliničke aktivnosti usmjerene su na oralnu medicinu i oralnu kirurgiju, kao i na genetske poremećaje.

Vlaho-Brailo
Prof. Vlaho Brailodr.med.dent., rođen je 1977. godine u Dubrovniku. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2002. Od 2004. zaposlen je na Zavodu za oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje aktivno sudjeluje u kliničkoj, znanstvenoj i nastavnoj djelatnosti. Zvanje specijalist oralne medicine stekao je 2010. Prof. Brailo je autor i koautor brojnih znanstvenih i stručnih radova te je držao predavanja na međunarodnim i domaćim stručnim skupovima. Član je Europske udruge za oralnu medicinu, Hrvatske udruge dentalne medicine, Hrvatskog društva za hospitalnu stomatologiju/stomatologiju posebne skrbi i predsjednik je Hrvatskog društva za oralnu medicinu i patologiju.
Ivana-Skrinjar
Ivana Škrinjar rođena je 1981. godine u Zadru, Hrvatska. Radi kao poslijedoktorand na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te kao specijalist oralne medicine na Klinici za stomatologiju KBC-a Zagreb, Hrvatska. Objavila je tridesetak znanstvenih i stručnih članaka te sudjeluje na tečajevima trajne edukacije doktora dentalne medicine i dentalnih asistenata. Znanstvena je recenzentica u vodećim znanstvenim časopisima iz područja oralne medicine. Članica je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za oralnu medicinu i patologiju, Hrvatskog društva za hospitalnu stomatologiju/stomatologiju posebne skrbi, Hrvatske komore Dentalne medicine, Europskog udruženja za oralnu medicinu, Multinacionalnog udruženja za potpornu skrb u liječenju raka i Međunarodnog društva za oralnu onkologiju.
Bozana-Loncar-Brzak
Dr. Bozana Lončar Brzakspecijalistica je oralne medicine i radi kao docentica na Zavodu za oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska. Njezin znanstveni interes obuhvaća dijagnostiku i zbrinjavanje oralnih potencijalno zloćudnih lezija, rano otkrivanje oralnog karcinoma, bolesti žlijezda slinovnica i kronične upalne bolesti sluznice usne šupljine (lichen planus, pemfigus, pemfigoid). Autorica je i koautorica nekoliko članaka, knjiga i radova s konferencija te je recenzent za međunarodno recenzirane časopise iz područja medicine i oralne medicine.
Ana-Andabak-Rogulj
Ana Andabak Rogulj rođena je 1982. godine u Zagrebu, Hrvatska. Radi kao docentica na Zavodu za oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavila je četrdesetak znanstvenih i stručnih članaka te održala predavanja na tečajevima trajne edukacije doktora dentalne medicine. Članica je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za oralnu medicinu i patologiju, Hrvatskog društva za hospitalnu stomatologiju/stomatologiju posebne skrbi, Hrvatske komore dentalne medicine, Europskog udruženja za oralnu medicinu, Multinacionalnog udruženja za potpornu skrb u liječenju raka i Međunarodnog društva za oralnu onkologiju.
Vidovic Juras Danica

Danica Vidović Juras, dr.med.dent., rođena je u Čakovcu 1977. godine. Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 2002. godine. Dobitnica je Signalove nagrade za najboljeg studenta Stomatoloških fakulteta 2002. godine i drugih nagrada. Od 2003. godine zaposlena je kao znanstveni novak na projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH te kao asistent Zavoda za oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta u Zagrebu sudjeluje u nastavnim i znanstvenim aktivnostima. 2005. obranila je magistarski rad, 2012. je doktorirala, a 2013. izabrana je u znanstvenog suradnika. Od 2010. radi i kao specijalist oralne patologije pri KBC-u Zagreb. Od 2017. docent, a od 2022. izvanredni profesor na Zavodu za oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Od 2020. pročelnica Kliničkog zavoda za bolesti usta Klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb, a od 2021. predstojnica Zavoda za oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Aktivno je sudjelovala na više kongresa i simpozija u zemlji i inozemstvu. Autor je, koautor i recenzent više znanstvenih i stručnih radova. Član je: European Association of Oral Medicine, Multinational Association of Supportive Care in Cancer, International Society of Oral Oncology (MASCC/ISOO), Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog stomatološkog društva HLZ-a, dopredsjednica Hrvatskog društva za oralnu medicinu i patologiju HLZ-a te dopredsjednica Hrvatskog društva za hospitalnu stomatologiju/stomatologiju posebne skrbi HLZ-a.

marcio-diniz-freitas
Márcio Diniz Freitas diplomirao je stomatologiju na Sveučilištu Federal de Pelotas u Brazilu 1999. godine. Nakon toga, proveo je tri godine (1999.-2002.) poslijediplomskog usavršavanja iz oralne medicine, oralne kirurgije i oralna implantologije na Sveučilištu Santiago de Compostela (USC), Španjolska. Doktorirao je 2005. godine na Odjelu za oralnu medicinu Sveučilišta Santiago de Compostela („Oralni planocelularni karcinom: procjena kliničkih, histoloških i imunohistokemijskih prognostičkih prediktora”). Od 2010. član je istraživačke skupine “Oral Medical-Surgical Research Group” na USC. Glavni interesi ove grupe usmjereni su na istraživanje oralnog karcinoma i potencijalno zloćudnih lezija. Od 2013. godine radi na Sveučilištu Santiago de Compostela kao izvanredni profesor oralne kirurgije. Trenutno je izvanredni profesor na Jedinici za posebnu skrb na Stomatološkom fakultetu (USC).
Jacobo_Limeres_foto
Jacobo Limeres-Posse diplomirao je stomatologiju na Sveučilištu Santiago de Compostela (USC), a potom i doktorirao. Bio je direktor Stomatološkog odjela i prodekan Stomatološkog studija na Medicinsko-stomatološkom fakultetu. Trenutno je prorektor za kvalitetu USK-a. Koordinira „Program stomatološke skrbi za pacijente s teškim hendikepom“ razvijen u Jedinici za posebne potrebe USC-a u suradnji s Galicijskom zdravstvenom službom. Također je suvoditelj poslijediplomskog tečaja “Magistar stomatologije za medicinski kompromitirane pacijente” na USC-u. Jacobo Bio je predsjednik Španjolskog društva za stomatologiju posebne skrbi u razdoblju od 2013. i 2017. Objavio je brojne znanstvene publikacije o SCD.
luis martins silva
Dr. Martins da Silva licencirani je stomatolog Instituta Superior de Ciências da Saúde Norte (ISCSN). Diplomu doktora znanosti stekao je iz područja odontologije i medicine na Sveučilištu Santiago de Compostela u Španjolskoj. Također je završio magisterij iz oralne kirurgije i implantologije te diplomu iz implantologije i forenzičke stomatologije na Sveučilištu Paul Sabatier – Toulouse III. Završio je dodatni magisterij iz medicine spavanja na Sveučilištu Pablo Olavide. Osim toga, obnaša brojne direktorske dužnosti u CESPU-u i član je mnogih stručnih društava koja su fokusirana na poremećaje spavanja. Trenutno je izvanredni profesor fiziologije na IPSN/CESPU-u i predaje na temu apneje u snu i drugih poremećaja spavanja. Aktivno sudjeluje u administraciji, istraživanju i obrazovanju na CESPU-u.
luis monteiro
Luis Monteiro diplomirao je dentalnu medicinu (2001.) na IUCS-u, magistrirao onkologiju (2007.) na ICBAS-u i doktorirao (i europski doktorat) iz područja patologije i forenzičkih znanosti (2010.) na USC, Španjolska. Završio je dodatne magisterije iz primjene lasera u odontostomatologiji na Sveučilištu u Parmi, Italija te je stekao diplomu iz oralne medicine Europskog udruženja za oralnu medicinu (EAOM). Registrirani je specijalist oralne kirurgije u Portugalu. Dr. Monteiro trenutno je izvanredni profesor na IUCS-u za oralnu patologiju i biopatologiju, direktor istraživačke jedinice za oralnu patologiju i rehabilitaciju na IUCS-u, koordinator poslijediplomskog studija kolegija Primjena lasera u dentalnoj medicini te također koordinator poslijediplomskog tečaja iz oralne medicine i oralne patologije na IUCS, CESPU. Osnivač je i predsjednik Portugalskog društva za oralnu aplikaciju lasera (SPALO), član odbora Svjetske federacije lasera u stomatologiji – European Division (WFLD-ED), reprezentativni član regije 4 Europskog udruženja oralne medicine (EAOM) i član odbora (potpredsjednik) APMO (Portugalske akademije Oralne medicine). Njegovi znanstveni interesi su oralna biopatologija, posebno oralni potencijalno zloćudni poremećaji i oralni karcinomi, oralne primjene lasera, novi pomoćni alati za oralnu dijagnostiku i metodologija za širu populaciju za prevenciju raka usne šupljine. Urednik je, član uredničkog odbora i recenzent nekoliko znanstvenih časopisa iz spomenutih područja te je objavio mnogo znanstvenih radova.
edu
Dr. Barreira je stomatolog, licenciran od strane Instituto Superior de Ciências da Saúde Norte (ISCSN). Magistrirao je oralnu kirurgiju i implantologiju te diplomirao implantologiju i forenzičku stomatologiju na Sveučilištu Toulouse III. Diplomirao je MBA na Internacional by Católica Porto Business School. Dodatno je završio usavršavanje iz oralne medicine i oralne patologije na IUCS, CESPU. Pozvani je profesor na poslijediplomskom studiju oralne medicine i oralne patologije na IUCS, CESPU.
catarina vasconcelos
Dr. Vasconcelos završila je preddiplomski studij stomatologije i integrirani magisterij na Instituto Universitário de Ciências da Saúde (IUCS) – CESPU. Daljnje usavršavanje iz oralne medicine, parodontologije i oralne patologije provela je na Instituto Universitário de Ciências da Saúde (IUCS) – CESPU. Mentor je za pripravnički staž u općoj stomatologiji i bolničkim klinikama na IUCS-u. Provela je istraživanja iz područja oralne medicine, oralne patologije i primjene lasera u stomatologiji. Njezina klinička praksa ograničena je na parodontologiju, oralnu medicinu, oralnu kirurgiju i oralnu rehabilitaciju u Casa De Saúde Guimarães i u kliničkom centru famalicão – CESPU.
Vignesh diplomirao je stomatologiju s odličnim uspjehom na Trinity College Dublin 2018. godine. Članstvo u Kraljevskom koledžu kirurga u Irskoj stekao je 2019. Nakon diplomiranja, Vignesh je završio specijalističko usavršavanje iz područja oralne maksilofacijalne kirurgije, Pedijatrije & Stomatologije posebne skrbi i oralne kirurgije & i Medicine u Velikoj Britaniji i Londonu. Vignesh je trenutno specijalizirani stomatolog na oralnoj medicini u Guy’s Hospital, London.
Specijalni stomatolog na oralnoj medicini Guy’s Hospital, London
Helen-McParland
Dr. Helen McParland diplomirala je stomatologiju na Sveučilištu Queens u Belfastu. Radi kao savjetnica za oralnu medicinu i kliničko vodstvo u Guy’s bolnici, s posebnim zanimanjem za oralnu epitelnu displaziju i GVHD.
Savjetnica za oralnu medicinu u bolnici Guy’s Hospital, London
Petros Mylonas

Dr. Petros Mylonas klinički je predavač i specijalist za specijalističku obuku iz restaurativne stomatologije na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Cardiff-u. Petros je diplomirao stomatologiju (2012.), magistrirao medicinsko obrazovanje (2019.) na medicinskoj školi Warwick specijalizirajući se za online e-učenje, a doktorirao je iz područja protetike i biomaterijala (2019.) na King’s Collegeu u Londonu. Član je Uprave za visoko obrazovanje (FHEA, UK) i Fakulteta za dentalnu kirurgiju Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow (MFDS ​​RCPS, Glasgow) te Združenih stomatoloških fakulteta Kraljevskog koledža kirurga iz Engleske (MJDF RCS, Engleska). Petros je trenutno voditelj modula za kliničku obuku za BDS na drugoj godini i voditelj modula za dodiplomsku nastavu Dental Materials. Ima veliko iskustvo u kreiranju i širenju online materijala za e-učenje u svim područjima restaurativne stomatologije na dodiplomskoj i poslijediplomskoj razini. Opširno je objavljivao iz područja protetike, restaurativne stomatologije, stomatološke edukacije, oralne medicine i površinske metrologije te je osvojio brojne nagrade za izvrsnost u kliničkoj stomatologiji, istraživanju i obrazovanju.

Ishita-Thakrar
Dr. Thakrar diplomirao je na Bart-u & Londonska škola medicine i stomatologije 2019. Nakon toga završila je temeljnu obuku u Norwichu te daljnje godine usavršavanja stekla iz područja oralne kirurgije& Maksilofacijalna kirurgija na Sveučilištu London Hospitals NHS Foundation Trust. Dr Thakrar je sada glavni pripravnik iz oralne medicine na Guy’s & St Thomas’ NHS Foundation Trust.
Glavni pripravnik iz područja oralne medicine, Guy’s Hospital, London
cameron-Herbert

Specijalist iz oralne medicine u Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust

Dr. Trenutno je specijalist oralne medicine na Guy’s i St. Thomasov NHS Trust. Završio je preddiplomsku medicinsku i stomatološku kvalifikaciju prije početka specijalističkog usavršavanja te je proveo određeno vrijeme u raznim medicinskim i stomatološkim specijalnostima. Njegovi interesi uključuju razvoj preddiplomskog stomatološkog/medicinskog obrazovanja i razvoj simulacije u vezi s ljudskim čimbenicima u tim područjima.

Savjetnik je za oralnu medicinu na Oralnoj medicini u Guy’s i St Thomas’ NHS Foundation Trust

Dr. Martyn Ormond je savjetnik za oralnu medicinu u Guy’s Hospital, London. Završio je preddiplomski studij stomatologije na Sveučilištu u Glasgowu i dodiplomski studij medicine na Sveučilištu u Londonu. Prošao je specijaliziranu obuku iz oralne medicine u bolnici Guy’s and St Thomas’ i stekao stipendiju iz stomatološke kirurgije (oralna medicina) na Royal College of Surgeons Edinburgh 2018. Trenutno je ispitivač za preddiplomske BDS, ISFE i ORE ispite. Član je vijeća Britanskog i Irskog društva oralne medicine.
Raj-Ariyaratnam

Raj Ariyaratnam profesor je na fakultetu iz područja stomatološkog obrazovanja i globalnog zdravlja usne šupljine te je akademski voditelj programa poučavanja oralne medicine na Sveučilištu u Manchesteru. Specijalist je oralne medicine.  Voditelj je inicijative za društvenu odgovornost u stomatologiji i globalne inicijative za oralno zdravlje (GOHI) na Sveučilištu u Manchesteru i a  Viši ispitivač na Royal College of Surgeons, Engleska.

 Predavao je anatomiju, oralnu kirurgiju, oralnu medicinu, globalno zdravlje, T&L pedagogiju i vodio CPD programe na nacionalnoj i međunarodnoj razini te je više puta bio pozvan kao gost ili glavni govornik na nacionalnim i međunarodnim konferencijama. 

Objavljivao je mnogo u recenziranim časopisima te je dobio mnoge nacionalne i međunarodne nagrade za svoje vodstvo i inovacije u medicinsko-stomatološkom obrazovanju uključujući Service Learning. Nedavno je dobio stipendije od tri različite nacionalne institucije kao priznanje za njegov značajan i trajni doprinos obrazovanju i stomatologiji.

Njegovo dokazano vodstvo u organizaciji međunarodnih CPD programa pomoglo mu je da bude pionir i vodi GOLF. (Global Online Learning Forum) platforma za razmjenu znanja i vještina sa stotinama globalnih zdravstvenih stručnjaka, posebno onih iz zemalja s niskim i srednjim dohotkom (LMIC). Rad u istinskom partnerstvu s kolegama diljem svijeta potaknuo ga je da izgradi i vodi globalni tim koji se bavi zdravstveno-obrazovnim osnaživanjem i izgradnjom kapaciteta među zdravstvenim djelatnicima. On je povjerenik u Manchester Global Foundation (MTF).

OPMDCARE Top
Scroll to Top